ແນວຄວາມຄິດຂອງບໍລິສັດ

ແນວຄວາມຄິດຂອງບໍລິສັດ -2
ແນວຄວາມຄິດຂອງບໍລິສັດ -1

ວິໄສທັດທຸລະກິດ

ໃຊ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດດີຂຶ້ນ.

ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ

ເພື່ອເປັນຜູ້ຜະລິດການຕິດຕາມຄົນເຈັບທີ່ເປັນມືອາຊີບລະດັບໂລກ.

ພຣະວິນຍານວິສາຫະກິດ

ສືບຕໍ່ເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.